Lineas Hartmann i alteracións Geobiológiques

hart1Les anomenades línies Hartmann són un conjunt de línies que recorren tot el planeta de nord a sud i d’est a oest, de manera semblant als meridians i paral·lels que podem veure en un mapamundi però a una escala molt més petita.

Solen tenir una amplada d’uns 20-22cm de gruix i una distància entre elles que depèn de la latitud. A Espanya solen estar entre 2,4-2,5m en el sentit nord-sud i uns 2 metres en el sentit est-oest.

En principi la presència d’una línia en si no sol significar cap problema, però sí que ho poden ser els seus punts d’encreuament i especialment si aquests coincideixen amb alguna alteració de l’escorça terrestre com una falla, una corrent d’aigua o una massa de metall important. En alguns casos pot ser altament patològica. Més a baix desenvolupo més el tema de com ens afecta. Read more